Умен петстаен апартамент - гр. София

София, България

Петстайният апартамент, включен в затворен комплекс, разполага с автоматизирано управление на отоплението, реализирано чрез безжичната iNELS-RF система!

Проектът обхваща управлението на над 7 отоплителни зони и работи локално, без нужда от интернет свързаност, съгласно зададени индивидуални графици и температурни режими.

Управлението се извършва чрез нашия RF-Touch дисплей, който служи за централно управление на целия апартамент, както и локално със безжичните стайни термостати.

С посочената система успяхме да намалим разходите за отопление с близо 30% на отоплителен сезон, което за апартамент от такъв мащаб представлява значителна икономия - постигната е благодарение на безжичната iNELS-RF система.

Проектът е реализиран с изцяло безжични устройства, без нито един пуснат кабел.

Ако и Вие желаете да спестите от разходите си за отопление, не се колебайте да се свържете с нас и да заявите оглед и оферта!