Новини

RFDALI: Нов поглед към управлението на осветлението

rfdali

В миналото, осветителните тела с традиционни крушки се димираха само с помощта на TRIAC или транзисторни димери. С появата на LED лампите, димирането стана възможно само при модели, предназначени за това, и единствено чрез транзисторно димиране на самата лампа.

Сега вече всички осветителни тела са оборудвани с LED модули (или LED ленти), захранвани от баласт (драйвер). Използването на конвенционалния метод (в захранването) за димиране на осветлението е практически невъзможно. Ако се опитате, ще установите, че регулирането не функционира правилно, което води до трептене и изключване на осветлението при намаляване на напрежението.

Поради това, повечето баласти идват с интерфейс, който позволява димиране по два начина:

1) Външно напрежение 0-10V (или 1-10V)

2) Използване на DALI протокол

Димирането се постига чрез използване на външен източник на напрежение 0-10V, където 10V е равно на 100% яркост, а 0V е равно на 0% яркост. Алтернативно се предлага опция 1-10V, при която е необходимо да се гарантира пълното изключване на целия баласт (чрез реле), тъй като при 1% светлината все още излъчва минимална яркост.

Този метод позволява групово димиране, което означава управление на множество баласти едновременно чрез паралелно свързване на контролните входове на 0-10V.

rfdali

Някои баласти са оборудвани с вграден 10V източник, позволяващ димиране само чрез потенциометър (делител на напрежение).

Той обаче има някои недостатъци:

  1. a) Всички светлини се регулират еднакво.
  2. b) Максималната дължина на кабела за управление е 10 метра.
  3. c) Възниква спад на напрежението в края на кабела, което води до различна яркост на светлините.
  4. d) Броят на регулираните баласти трябва да съответства на максималното натоварване по ток на изхода 0-10V, обикновено около XXX mA, което позволява управление на максимум X баласти.

iNELS Wireless предлага решение за този метод на димиране с устройството RFDAC-71B, което включва реле за пълно изключване на баласта. Това гарантира, че никакъв ток не преминава през осветителното тяло, дори когато е затъмнено до минимум.

DALI димиране:

DALI е 2-проводна адресируема шина, където всеки баласт има собствен адрес.

Контролното устройство (DALI master, DALI димер и др.) позволява независимо димиране на всеки адрес.

Схема на свързване на устройството за управление RFDALI за 1 светлина:

Главните DALI устройства се предлагат в конфигурации от 64/128/256 адреса, докато DALI димерите позволяват димиране на един адрес.

Безжичният DALI димер RFDALI-04B-SL поддържа димиране за 4 адреса, а RFDALI-32B-SL – за 32 адреса.

Реално свързване на устройството в окачения таван:

rfdali

Едно устройство RFDALI може да управлява едновременно 1 или повече баласти в една шина DALI, като максималният брой е 32.

Схема на свързване за 4 осветителни тела:

Ако искаме да управляваме 1 или всички светлини в шината DALI като една осветителна зона, е достатъчно да свържем устройството RFDALI към тази шина. Устройството RFDALI осигурява захранване на шината DALI и автоматично зарежда всички устройства, намиращи се в шината, като използва режима Broadcast. След това тези осветителни тела могат да се управляват като единична група чрез свързване на бутон към клема S или чрез свързване на безжичен контролер (ключове, ключодържатели, безжични предаватели и др.).

Ако искаме да управляваме всяка светлина в шината поотделно, можем да сдвоим DALI адреси към различни безжични контролери поотделно. Тези настройки се извършват в уеб интерфейса, предоставен от RFDALI, като потребителят може да присвои произволен брой адреси на произволен брой контролери и допълнително да определи функцията, която контролерът ще изпълнява при активиране на избраната група светлини. Дали това ще бъде просто включване/изключване, затъмняване на устройството или активиране на функции като симулация на залез, зависи изцяло от нуждите на потребителя.

rfdali